• هزینه امتحانات خارج از روال
    • 1397/10/26
    • 5:02 PM
    • دسته بندی رویداد : اخبار کلاس ها

    به اطلاع می رساند زبان آموزانی که به هر دلیلی (موجه یا ناموجه) موفق به شرکت در جلسه آزمون نشوند باید جهت شرکت در آزمون متاخرین ثبت نام نمایند . هزینه ثبت نام پانزده هزار تومان می باشد.

    شیوا