• نوروزتان پیروز
  • 1397/12/26
  • 4:38 PM
  • دسته بندی رویداد : اخبار کلاس ها

  عید آمده سر به سبزه و گل بزنیم                                با برگ شقایقی تفال بزنیم
  هر چند که دوریم زهم با دم عشق                              بین دلمان تا به ابد پل بزنیم
   
                                                                         سال نو سال پیروزی و بهروزی باد
                                                                                   آموزشگاه شیوا

  شیوا