• تخفیف به خانواده بزرگ مخابرات
  • 1398/05/10
  • 8:18 PM
  • دسته بندی رویداد : اخبار کلاس ها

  مرکز تخصصی آموزش زبانها خارجی شیوا برای کارکنان مخابرات و خانواده های گرامی آنان تخفیف در شهریه قایل می شود.

  برای اطلاعات بیشتر یا ثبت نام با 32922020 داخلی 1 یا 2 تماس حاصل فرمایید.

  شیوا