زبان آموز گرامی!

آشنایی با موارد زیر و رعایت آن ها الزامی است:

 

1. زبان‌آموزان ملزم به حضور به موقع و مستمر در کلاس‌های آموزشی بوده و اجازه ترک آموزشگاه را پیش از پایان کلاس ندارند.

2. زبان آموزان ملزم به شرکت در آزمون کتبی و شفاهی پایان دوره هستند. (مراجعه به آیین نامه امتحانات)

3. حدنساب نمره لازم برای گذراندن یک ترم کسب نمره 86 از مجموع 120 نمره است.

  • متقاضیان دوره‌های غیرحضوری ملزم به کسب نمره 96 از مجموع 120 نمره هستند.
  • زبان آموزانی که موفق به کسب نمره 71 نشوند، ملزم به تکرار همان دوره هستند.

4. زبان آموزانی که دو ترم متوالی مشروط شوند ( کسب نمره 71 تا 85 به منزله‌ی مشروط شدن زبان‌آموز است)، ملزم به تجدید آخرین ترم هستند.

5. زبان‌آموزان ملزم به شرکت در دوره‌های بحث آزاد پایان هر سطح هستند.

6. شرکت در آزمون تعیین سطح پیش از ثبت نام برای اولین بار در مرکز الزامی است.

7. سقف غیبت مجاز یک چهارم مجموع جلسات هر ترم است. در صورت غیبت بیش از سقف تعیین شده، لازم است زبان‌آموز جهت کسب مجوز برای حضور در جلسه امتحان از کلاس خصوصی استفاده نماید.

8. پرداخت شهریه پیش از تشکیل شدن جلسه سوم ترم الزامی است، و در غیر این صورت زبان‌آموز اجازه شرکت در ادامه کلاس‌ها را ندارد.

9. در صورتی که آموزشگاه به هر دلیلی موفق به تشکیل کلاس نشود، وجه کامل شهریه مأخوذه مسترد می‌گردد. (آیین نامه مجلس شورای اسلامی)

10. پس از شروع کلاس در هر ترم یا دوره، زبان‌آموز موظف است کل شهریه را پرداخت نماید و استرداد شهریه ضرورتی ندارد. (آیین نامه مجلس شورای اسلامی)

11. شرکت در آزمون تعیین سطح برای متقاضیان جدید و یا زبان‌آموزانی که بیش از سه ماه در کلاس‌های آموزشی حضور نداشته اند الزامی است.

12. زبان آموزانی که دو ترم پیوسته مردود (نمره کم‌تر از 70) شده اند باید در آزمون تعیین سطح مجدد شرکت کرده و بر اساس آن در کلاس‌های آموزشی شرکت کنند.

13. به همراه داشتن کارنامه هنگام ثبت نام ترم جدید الزامی است.

14. در صورت عدم پرداخت شهریه به صورت کامل، سیستم اتوماسیون مرکز قادر به صدور برگه امتحانی برای زبان آموز نبوده، و در نتیجه وی از شرکت در امتحان پایان ترم محروم می‌گردد.

 

آیین نامه امتحانات

1. زبان‌آموزان باید راس ساعت مقرر در جلسه آزمون حاضر شوند.

2.  زبان‌آموز غایب تنها با ارائه مدرک یا دلیل موجه و پس از هماهنگی با مدیر اجرایی یا آموزشی می تواند در آزمون ویژه متاخرین شرکت نماید.

  •  لازم به ذکر است که این آزمون فاقد بخش listening بوده، و طبیعتا زبان‌آموز از امتیاز آن بهره‌مند نخواهد شد.
  • داوطلبان شرکت در آزمون متاخرین ملزم به پرداخت هزینه تعیین شده از سوی مرکز هستند.

3. متقاضیان دوره‌های غیر حضوری پس از اخذ مجوز و پرداخت شهریه می‌توانند در آزمون دوره‌های مربوطه شرکت کنند.

​شرایط زبان آموز برتر

1- کسب حداقل نمره مورد نظر. (زبان آموزان prep و EL کسب نمره 120، زبان آموزان BL کسب حداقل نمره 115 و زبان آموزان IL , AL کسب حداقل نمره 110)

2- داشتن حداکثر یک جلسه غیبت
3- نداشتن بدهی مالی.