متن مقاله : Discovery | گروه : Listening

خروج

متن مقاله : Great White Shark | گروه : Listening

خروج

متن مقاله : Egyptology | گروه : Listening

خروج

متن مقاله : The Largest Galaxy in the Universe | گروه : Listening

خروج

متن مقاله : The Death of our universe | گروه : Listening

توضیح: هر دو فایل دانلود و سپس extract شود...

در صورتی که اسامی دو فایل یکسان نبود، اعدادی را که در اسامی هر فایل وجود دارد پاک کنید.

 

خروج

متن مقاله : Biology Cell Structure | گروه : Listening

Biology Cell Structure

خروج

متن مقاله : Listening tests for IELTS | گروه : Listening

خروج